Aardevrouwen voor een betere wereld

Dit is de tijd dat we ons opnieuw verbinden met onze aardse wijsheid die we in ons hebben. Het is ook de tijd dat vrouwen leiding geven aan een soort ondergrondse beweging van positieve verandering door initiatieven voor een betere wereld te ontwikkelen. Ze worden vaak gedreven door de noodzaak om hun kinderen en hun gezinnen een beter leven te bieden dat beter aansluit bij de aarde en bij henzelf. Omdat ze meer om het grotere geheel geven dan alleen om hun eigen behoeften, handelen ze in hoge mate in het belang van het geheel. Zelfs in de derde-wereldlanden zijn het de vrouwen die zich verantwoordelijker gedragen met de microkredieten die ze ontvangen, omdat ze voor hun gezin willen zorgen.

Vanuit het hart

Vaak horen we dat we ons hart moeten volgen in plaats van ons hoofd om een ​​gelukkiger mens te worden. Vrouwen zijn daar vaak beter in dan mannen. Van nature zijn het de vrouwen die het voortouw nemen bij het bewandelen van het hartpad en de mannen uitnodigen om hun voorbeeld te volgen. Ze zijn op zoek naar hun natuurlijke vrouwelijke waarden en hun rol, die lange tijd onderdrukt zijn vanwege het feit dat de samenleving eeuwenlang geregeerd werd door patriarchale normen.

Aardevrouwen: vrouwen geven leven en dit scheppingsprincipe is alleen aan vrouwen voorbehouden. Ze creëren leven, ze vieren het leven en eren het leven door de cycli van het leven en het universum te doorlopen. Zij streven naar een betere wereld, zij zijn de creatieve kracht, zij genezen, zij zijn de vroedvrouwen die assisteren bij bevallingen. Ze vertegenwoordigen groei, gevoelens, intuïtie, schoonheid, zorg en liefde en dit zijn de kwaliteiten die de wereld nu nodig heeft. Gecombineerd met de passie en wijsheid die in elke vrouw aanwezig is, wachtend om ontketend te worden.

Het is tijd om de Aardevrouw in ons terug te claimen.